Reference lektorů

Reference našich lektorů

"Školení mělo neskutečně vysokou úroveň. Školiteli ing. MAREČKOVI se v krátkém čase podařilo obsáhnout všechny hlavní body manažerské práce. Cením si zejména hlubokých znalostí školitele v dané problematice, dále interaktivních školicích materiálů, způsob vedení výuky s maximálním zapojením školených. Celá řada konkrétních příkladů z praxe pak znásobila účinek výuky."                                                                                                                                                          Ing. Michal Krúpa, výkonný ředitel, TONA, a.s., Rozvoj dovedností top managementu, 2010

"Pane MAREČKU, toto školení projektového řízení způsobilo přelom v naší společnosti."                Ing. Petr Koláček, jednatel, Stone Connection Czech s.r.o., Projektové řízení, 2012

"Přednášející pan MAREČEK svým stylem přednášení ztělesňuje v praxi zřídka se vyskytující spojení exaktního vidění světa se světem psychologie a filosofie. Účastníkům kurzu, tím usnadňuje pochopení jinak složitých témat velmi tím stoupá efektivita a přínos jeho přednášek.  S tím jsem se zatím ještě nesetkal."                                                                                                            Ing. Jiří Grund, MBA, spolumajitel a ředitel firmy GRUND a.s., 2006

"Z průběhu consultingu vedeného ing. VLADIMÍREM MAREČKEM jsem nadšen."                                  JUDr. Ing. Jiří Nováček, náměstek ministra pro místní rozvoj, consulting, 2012

"Pane MAREČKU, i díky Vám máme zakázky v Rusku, Iránu, Iráku, Filipínách a nově také v Namibii a Súdánu."                                                                                                                                            Ing. Michal Leňo, majitel a jednatel firmy LEŇO stabil Czech s. r. o., 2018

"Školení s lektorkou PhDr. ALENOU KREJČÍKOVOU bylo úžasné. Jsem velmi spokojená, šťastná, že jsem si jím mohla projít. Určitě mi to do budoucna pomůže. Těším se, až začnu metody uplatňovat v praxi. Děkuji."                                                                                                                    Aneta Nentwichová, OZ, Z - TRADE s.r.o., obchodní dovednosti, 2016

"Školení zajišťovala erudovaná lektorka PhDr. ALENA KREJČÍKOVÁ, která byla velmi dobře připravena, vedla školení lidsky a se zápalem. Je profesionálkou, ovládající své řemeslo."      Lidija Grebo, Slovo 21, o. s., Efektivní komunikace, 2013

"Školení JUDr. SVĚTLANY PATÁKOVÉ BOUČKOVÉ bylo na 1*, jak teoretická, tak i praktická část výuky byla velmi srozumitelná."                                                                                                                      Radka Hodinová, podpora, TGS spol. s r.o., Řízení rizik ve smluvních vztazích, 2016 

"Školení GDPR splnilo cíle, výborný výkon lektorky JUDr. SVĚTLANY PATÁKOVÉ BOUČKOVÉ."          Ing. Stanislav Mihulka, CSc., vedoucí odboru, Pekař a cukrář, s.r.o., GDPR, 2017

"Mnoho nových informací, hlavně teoretických, z oblasti práva. Nejdůležitější byly pro mě příklady a vysvětlení JUDr. SVĚTLANY PATÁKOVÉ BOUČKOVÉ, na základě kterých si opravíme naši modelovou smlouvu."                                                                                                                                Ing. Miroslav Kolář, OŘ, Pražská strojírna a.s., Řízení rizik ve smluvních vztazích, 2016

"Přednášející byla výborná, měla přehled v problematice GDPR a i hodně příkladů z praxe. Děkuji!"                                                                                                                                                          Ing. Lenka Waldmannová, Hörmann ČR, účetní, GDPR, 2018

"Lektor ing. OTO MARŠÁLEK dokázal udržet pozornost a zájem o výklad po celou dobu školení. Školení bylo vedeno profesionálně a splnilo veškerá očekávání. Výklad byl zajímavý, živý a poskytl řadu nových informací. Celkové hodnocení: výborné."                                                            Ing. Jana Borowiecka, personální ředitelka, Svazu průmyslu a dopravy ČR, téma: Zvyšování kvality a      efektivního řízení výroby podniků, 2009 

"Školení krizového řízení, které management naší a.s. absolvoval v březnu 2011 s lektorem společnosti VM MARKETING® ing. OTO MARŠÁLKEM, CSc., CAAE, považuji za přínosné. Zejména bych vyzdvihl, jak pan MARŠÁLEK dokáže s velkou zásobou teoretických znalostí pragmaticky posoudit konkrétní situace a navrhnout varianty řešení, upozornit na možná rizika. Dokáže na první pohled složitá témata jednoduše vysvětlit."                                                                                  Ing. Pavel Indrák, asistent gen. ředitele, manažer jakosti, HASIL a.s., Krizové řízení, 2011

"Na tomto školení bych chtěla ocenit zejména snahu školitele DAVIDA PAVLIŠTÍKA zmapovat procesy, probíhající v našich firmách a poradit, jak nejlépe tyto procesy ve firmě řídit. Na konkrétních příkladech poukázat na problémy, které mohou nastat."                                              Ing. Markéta Pavlíčková, vedoucí logistiky, Stone Connection Czech s.r.o. a RG Kámen s.r.o., Logistika    a vedení skladu, 2012

"Přístup a odbornost přednášejícího DAVIDA PAVLIŠÍKA hodnotím velmi kladně. Výklad byl srozumitelný a jasný, zaměřený pro výrobní část podniku."                                                           Marek Gil, vedoucí obchodní pobočky, Hasil a.s., Řízení kvality - metoda KAIZEN, 2011

"Během podnětné psychohry, kdy jsme simulovali poměrně kompletní zajištění výroby aut pro klienta, jsme si uvědomili důležitost všech procesů v reálné firmě, a to zábavnou formou. Simulovali jsme hlavně tyto procesy: obchod, nákup, výrobu, finance, kontrolu, logistiku a vedení týmu. Následně jsme realizovali analýzu identifikovaných procesů. Přednes lektora DAVIDA PAVLIŠTÍKA byl velice logický. Psychohra měla přínos pro celý zúčastněný top management, akci hodnotil pozitivně i přítomný generální ředitel. Pozitivní duch akce byl dán především zásluhou velice otevřeného a lidského přístupu lektora pana DAVIDA PAVLIŠTÍKA ."                                           Ing. David Nejedlý, výrobní ředitel, psychohra pro TM, TOS VARNSDORF a.s., 2017

"Školení ing. SPONERA, Ph.D. bylo přínosné, obsah zajímavý, materiály přehledné. Lektor byl velmi dobře připraven, organizační zajištění dobré."                                                                                   Ing. Vít Ruschka, vedoucí ekonom. oddělení, Rieder Beton, spol. s r.o., finanční řízení firmy, 2011

"S obsahem analýzy jsme byli spokojeni, odbornost týmu VM MARKETING i jeho nasazení a přístup vedoucího projektového týmu ing. Jaroslava Patáka bylo na vysoké úrovni."                 Radek Toman, jednatel LIKOV s.r.o., Mapování, GAP analýza a dopadová analýza a implementace   GDPR, leden 2018

"Děkujeme za perfektní průběh školení pana Mgr. Marka Krause, které bylo pojato velice srozumitelně, s konkrétními případy. Výborná instruktáž."                                                           Miroslav Icha, personální ředitel, ESAB VAMBERK, s.r.o., školení GDPR, březen 2018

"Děkujeme lektorovi Mgr. Krausovi za objasnění problematiky GDPR, které zaplašilo obavy hlavně u našich kolegů obchodníků. Oni jsou motor firmy, my v kanceláři jim musíme připravit půdu, aby nám všechno společně fungovalo. Děkujeme, že jste nám vyšel vstříc nenásilnou formou školení a toleroval naše "ruchy" v jeho průběhu.                                                                    Ing. Jarmila Přečková, HR manager, INVA Building Materials s.r.o., školení GDPR, březen 2018

"Marketingové školení s lektorem ing. JAROSLAVEM PATÁKEM mi rozšířilo pohled na způsob přístupu k mé práci, znalost aplikace metod, strategií a plánování. Určitě pro mě přínos."                 David Semerák, ředitel divize, Obchodní tiskárny, a.s., Marketingové strategie, 2012

"Velmi přínosné téma. Mnoho zajímavých příkladů a cvičení. Výborný lektor pan MILAN PAVELKA, MBA nám dal mnoho podnětů k zamyšlení. Velice klidný a inteligentní přednes lektora.                                                                                                                                                 Vladimíra Hulánová Makalová, vedoucí ŘLZ, TOS VARNSDORF a.s., Sebepoznání, 2015

"Velmi oceňuji osobní, milý, přátelský a profesionální přístup paní lektorky JUDITY NOVÁKOVÉ. Bylo to nejlepší školení, které jsem doposud absolvovala."                                                                       Ilona Hejduková, back office, Obchodní tiskárny, a.s., Obchodní dovednosti, 2012

"Přednáška lektora pana ing. BENJAMÍNA MAREČKA byla zajímavá a dokázala nahlédnout do firemních financí."                                                                                                                                     Miloš Javůrek, mistr, TOS VARNSDORF, a. s., Finanční management, 2015

"Školení je logické, srozumitelné a doplněné o konkrétní příklady. Výuka probíhá formou her, úkolů, prezentací a je zpestřena záznamem na kameru a po té projekcí s hodnocením. Hodnocení lektora ing. LIBORA SMITALA: super."                                                                                       Vlastimil Moravec, referent kooperací, SOR Libchavy spol. s r.o., kompetence MTZ, 2016

"Školení lektora ing. et ing. JOSEFA ULRICHA je velmi dobře pojaté na způsob chápání řízení podniku. Nápady mohu využít i v praxi. Lektor byl příjemný."                                                            Silvie Pechová, předačka, EMCO spol. s r.o., Eliminace plýtvání, 2016

"Lektor Mgr. VLADIMÍR ČERNÝ je velice schopný řečník, aktivně zapojuje posluchače do probíraných témat. Tento seminář se setkal mezi účastníky z řad našich zaměstnanců s mimořádným ohlasem a byl hodnocen jako jeden z nejlepších v historii vůbec."                                Věra Fišerová, sekretariát, WEILER Holoubkov s.r.o., Zákoník práce, 2012

"Školení na téma finanční management, které lektor ing. PETR NACHTMANN pro pracovníky naší společnosti vedl, cele naplnilo očekávání. Jeho výklad měl vysokou odbornou úroveň, logický spád, prostor pro dotazy i diskusi a nadto byl i pro laiky srozumitelný. Osobnost, profesionalita a přístup pana NACHTMANNA stejně tak jako umění předat část ze svých znalostí a praktických zkušeností nás výrazně obohatila."                                                                                        Mgr. Lenka Pospíchalová, MBA, HR Specialist, Ruukki CZ, s.r.o., Finanční management, 2009

"Lektor ing. JIŘÍ SVOBODA je velmi profesionální a zkušený školitel. Velmi zajímavá osobnost školitele, poutavě vedený seminář. Školitel má profesionální přístup, školení vedeno odlehčenou formou, byly zařazeny příklady z praxe, dobré zapojování lidí."                                                        Tým SCHOTT CR, s.r.o., Multikulturní specifika, 2015

"Setkání s lektorkou Bc. MARTINOU VILIÍMOVSKOU bylo milé. Dokázaly jsme se otevřít i s osobními záležitostmi. Martina je dobrý coach."                                                                                          Petra, Renata, Lucie, Dana, PIVOVAR SVIJANY, a.s., profesionální asistentka, 2017

"Poučné školení, lektor Mgr. JAN BIČIŠTĚ nám předal Informace, které se hodí."                                  Miroslava Zimáková, předačka, Emco spol. s r.o., Zákoník práce, 2016 

"Děkuji za zopakování obecných zákonů marketingu. Důležitý byl pro nás pohled úspěšného architekta MgA. JAKUBA FILIPA NOVÁKA z jeho praxe. Hlavním efektem bylo, že jsme se zamysleli nad firemním marketingem."                                                                                                          Ing. Lenka Čaganová, ředitelka, VELOX-WERK s.r.o., trendy marketingu ve stavebnictví, 2010

"Celý dvouletý cyklus školení se mi velice líbil a jsem přesvědčen, že mnoha manažerům umožnil získat cenné znalosti a osvojit si potřebné dovednosti. Pane MAREČKU, zasazení teorie do praxe díky Vašim bohatým životním zkušenostem, bylo třešinkou na dortu, která mnohým umožnila danou problematiku lépe pochopit. Jsem rád, že jsme si pro školení tohoto typu vybrali Vaši společnost, bylo to správné rozhodnutí. Mnohokrát jsem u svých kolegů pozoroval, že se snaží používat to, co se u Vás naučili. Jsem si jist, že Vaše působení v naší firmě TOS VARNSDORF a.s. si budeme všichni pozitivně pamatovat. Přeji Vám mnoho dalších úspěchů a radost z dobře odvedené práce."                                                                                                                                        Ing. Jan Rýdl ml., majitel a generální ředitel, TOS VARNSDORF a.s., školení za cca 3 mil. Kč, zapojeno    celkem 8 lektorů, 2015-2017

© 2018 VM MARKETING - Všechna práva vyhrazena.