Manažerské dovednosti

Školení je určeno zejména pro:

  • nižší management
  • střední management
  • vyšší management
  • top management


Hlavní témata:


Prezentační dovednosti
Telefonování
Sestavení obchodně-marketingové strategie (know-how: vm marketing)
Manažerská komunikace (techniky komunikace)
Manažerské vyjednávání

Manažerské rozhodovací metody
Školení interních lektorů
Marketing - základy
Účast na výstavách a veletrzích
Nákupčí i. (zaměření na optimalizaci činností nákupčích)
Nákupčí ii. (zaměření na vyjednávání a argumentaci)
Sebepoznání
Emoční inteligence
Emoční leadership
Sebemotivace, motivace a zvládání demotivace
Koučování (jak se stát lepším koučem svých členů v týmu)
Asertivní manažerské jednání (jak působit přesvědčivě)
Teambuilding
Vedení lidí (z pohledu psychologie práce s lidmi)

Vedení lidí s nižším vzděláním (například agenturní pracovníky)
Vedení týmu (z pohledu na práci s týmem)
Hodnocení
Delegování (jak optimálně zadávat úkoly, abych si uvolnil čas)
Vedení porad
Firemní kultura, vnitrofiremní komunikace a etiketa
Nižší management (pro mistry a předáky) 

Efektivní nástroje řízení pro mistry
Finanční management pro nefinanční manažery
Celkové řízení firmy (pro top management)
Time management
Projektové řízení (jak vést a řídit projektový tým)
Předcházení a zvládání stresu
Předcházení a zvládání konfliktů
Štíhlé myšlení (velmi atraktivně, formou hry) 

Eliminace plýtvání, štíhlá výroba
GDPR (zajištění ochrany osobních údajů)
GDPR (implementace gdpr do firemní praxe - realizuje tým)
Zákoník práce 

Pracovní právo
Řízení lidských zdrojů

© 2018 VM MARKETING - Všechna práva vyhrazena.