Problematika GDPR

GDPR  

obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation, celým názvem - Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je novou celoevropsky přímo závaznou komplexní právní regulací, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. GDPR nabývá účinnosti 25. května 2018. 


Konkurenční výhody firmy VM MARKETING®:


1.  Úspěšně zajištěná školení GDPR s optimalizovaným obsahem a manuálem
2. Školení pro nás zajišťují fundovaní lektoři, např.:

JUDr. Světlana Patáková Boučková - specialista na GDPR, právní expert

Ing. Jaroslav Paták - specialista na systémy řízení a bezpečnostní systémy
Mgr. Marek Kraus - specialista na procesní přístup v IT a GDPR
Mgr. Vladimír Černý - právník
Ing. et ing. Josef Ulrich - specialista na IT
David Pavlištík - specialista na procesní přístup v IT.


GDPR témata:
  • Předpisy GDPR z pohledu právního experta
  • Procesní přístup k GDPR v oblasti IT
  • Implementace GDPR (práce projektového týmu GDPR)
  • Právní poradenství v oblasti GDPR
3. Se školením daných témat máme bohaté zkušenosti.
4. Výborné postavení školicí firmy VM MARKETING®, která je na trhu od roku 1991.


Se školením a s implementací GDPR máme velmi dobré zkušenosti:


"Děkujeme za perfektní průběh školení pana Mgr. Krause, které bylo pojato velice srozumitelně, s konkrétními případy. Výborná instruktáž."
Miroslav Icha, personální ředitel, ESAB VAMBERK, s.r.o., školení GDPR, březen 2018


"Děkujeme Mgr. Krausovi za objasnění problematiky GDPR, které zaplašilo obavy hlavně u našich kolegů obchodníků. Oni jsou motor firmy, my v kanceláři jim musíme připravit půdu, aby nám všechno společně fungovalo. Děkujeme, že jste nám vyšel vstříc nenásilnou formou školení a toleroval naše "ruchy" v jeho průběhu".
Ing. Jarmila Přečková, HR manager, INVA Building Materials s.r.o., školení GDPR, březen 2018


"Přednášející JUDr. Patáková Boučková byla výborná, měla velmi dobrý přehled v dané problematice a uváděla hodně příkladů z praxe."
Ing. Lenka Waldmanová, účetní, HŐRMANN ČR s.r.o., školení GDPR, březen 2018


"Školení zajímavé a vyčerpávající pro počáteční vstup k přípravě účinnosti GDPR."
Roman Pudík, statutární ředitel, PORGEST, a.s., školení GDPR, únor 2018


"Mapování od společnosti VM MARKETING bylo pro naši společnosti přínosem. Dostalo se nám konkrétního výkladu GDPR. Lektoři dokázali odpovědět na všechny naše otázky.
Jsme rádi, že jsme oslovili právě tuto společnost."

Kateřina Nazarová, HR manažerka, MOSOLF Automobillogistik s.r.o., Mapování, GAP analýza, dopadová analýza a implementace GDPR, březen 2018


"S obsahem analýzy jsme byli spokojeni, odbornost týmu VM MARKETING i jeho nasazení bylo na vysoké úrovni."
Radek Toman, jednatel LIKOV s.r.o., Mapování, GAP analýza a dopadová analýza a implementace GDPR, leden 2018


© 2019 VM MARKETING - všechna práva vyhrazena